Het jaar 2018 was een jaar vol beweging voor Slachtofferhulp Nederland, vanwege onder meer een lopende reorganisatie, het digitaliseringsproject Slachtofferhulp 2.0, de overgang naar een nieuw cliëntregistratiesysteem en de implementatie van de AVG. In het jaarverslag 2018 blikken de leden van de Raad van Bestuur Rosa Jansen en Victor Jammers terug.

In 2018 kreeg Slachtofferhulp Nederland 214.955 aanmeldingen binnen, een afname van 11.553 ten opzichte van 2017 (5,1%). In 37,7% ging het om vermogensdelicten, in 36,9% om geweldsdelicten, in 13,6% om verkeersongevallen en in 4% om zedendelicten. In 105.456 zaken bleef het bij een eenmalig contact, in 64.439 zaken was er sprak van vervolghulp.

Aard van de dienstverlening
Een slachtoffer kan gebruik maken van verschillende diensten. In 2018 werden er in 144.532 zaken informatie en advies gegeven. Aan 43.622 mensen praktische en emotionele opvang verleend en in 18.720 gevallen werd geholpen bij het verhalen van schade. Slachtofferhulp begeleidde 5.801 slachtoffers bij het strafproces tegen de dader en 4.276 mensen bij de uiteoefening van rechten van slachtoffers zoals spreekrecht of de schriftelijke slachtofferverklaring. In 959 gevallen werd volstaan met een verwijzing naar huisarts, psycholoog of maatschappelijk werk.

Online bereikbaarheid steeds belangrijker
In 2018 is er een flink aantal onlinemogelijkheden bijgekomen voor slachtoffers om met Slachtofferhulp Nederland in contact te komen. Mensen kunnen met met Slachtofferhulp chatten, sms-en, een Facebookbericht en een tweet sturen. Ook kunnen bezoekers op de site een terugbelverzoek indienen. In totaal werd de website 482.00 keer bezocht en werden er 188.000 online diensten geleverd.

Affectieschade
In het jaarverslag wordt verder teruggeblikt op de Wet Affectieschade die na langdurig lobby-werk in 2018 door de Eerste Kamer werd aangenomen. Slachtofferhulp geeft daarbij aan dat het feit
dat verschillende partijen hierin hebben samengewerkt, zoals Het Verbond van Verzekeraars, de ANWB, de LSA en Slachtofferhulp, enorm geholpen heeft om de twijfelaars in de Eerste Kamer over de streep te trekken.

Medewerkers
Het aantal vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland nam met 12% af tot 941 personen. Het aantal fte’s betaalde krachten nam met 6% af tot 389 fte.

Financiële resultaten
Slachtofferhulp Nederland ontving in 2018 van het ministerie van Justitie en Veiligheid zo’n 36 miljoen euro subsidie en daarnaast zo’n 4 miljoen euro van andere subsidiegevers. Er werd een bescheiden positief resultaat geboekt.