Vanaf dinsdag 27 augustus 2019 werkt Slachtofferhulp Nederland samen met Opsporing Verzocht (AVROTROS). Naar het programma, dat kijkers vraagt mee te denken over het oplossen van misdrijven, kijken wekelijks zo’n 1 miljoen mensen.

De heftige beelden die in het tv-programma voorbijkomen, kunnen voor kijkers het nodige teweeg brengen, vooral wanneer zij een vergelijkbaar misdrijf hebben meegemaakt. Presentator en eindredacteur Anniko van Santen vindt de samenwerking met Slachtofferhulp Nederland daarom erg belangrijk: “We hebben als programmamakers van de publieke omroep een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid naar onze kijkers. We confronteren mensen met verhalen en gebeurtenissen waar ze soms boos, bang of verdrietig van worden, zeker als ze zelf ooit iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Iedereen weet dat we dat doen met een doel: tips binnenhalen die de Nationale Politie en Justitie helpen bij het oplossen van die ellende. Toch leefde al langer bij ons de zorg om die emotionele impact, net als bij onze partners van politie en OM. Wij missen echter de expertise om dat professioneel te begeleiden. Ik ben heel blij dat Slachtofferhulp Nederland die rol op zich wil nemen.”

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. Met emotionele steun, ondersteuning in een strafproces en met het vergoed krijgen van geleden schade. Opsporing Verzocht verwijst vanaf dit seizoen daarom zowel op televisie als online regelmatig naar deze dienstverlening. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland kunnen kijkers bijvoorbeeld emotionele en praktische hulp bieden.

Daarnaast worden mensen die meewerken aan een reconstructie geattendeerd op de diensten van de organisatie. Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland, benadrukt het belang van de samenwerking met Opsporing Verzocht: “Uit ervaring weten wij dat heftige beelden van misdrijven veel emoties en zelfs herbeleving kunnen oproepen. Dat geldt niet alleen voor kijkers, maar ook voor slachtoffers die een vergelijkbaar misdrijf hebben meegemaakt. Het is goed dat Opsporing Verzocht hier oog voor heeft en iets voor deze mensen wil betekenen. Met deze samenwerking komen kijkers, die naar aanleiding van de uitzending behoefte hebben aan hulp, direct op de juiste plek terecht. Daarnaast kunnen wij slachtoffers in contact brengen met lotgenoten zodat zij hun ervaringen en gevoelens kunnen delen met mensen die (ongeveer) hetzelfde hebben meegemaakt. Hierdoor is Opsporing Verzocht niet alleen een programma dat misdrijven oplost, maar ook zorg draagt voor de kijkers ervan.”

(Bron: Slachtofferhulp Nederland)