Op 29 maart ontving SOS International de ‘rode telefoon’. Dit betekent dat SOS International vanaf 1 april een jaar lang het eerste aanspreekpunt is bij calamiteiten en rampen in het buitenland waar Nederlanders bij betrokken zijn. Zij coördineren dan de hulpverlening. Deze calamiteitentelefoon is bij toerbeurt in beheer bij een van de vier grote alarmcentrales in Nederland. 

Als er acht of meer Nederlanders betrokken zijn bij vliegrampen, busongelukken of andere grote calamiteiten in het buitenland, treedt het Protocol Coördinatie Calamiteiten Nederlandse Alarmcentrales in werking. Op dat moment neemt de dienstdoende alarmcentrale de gehele coördinatie op zich van hulpverlening ter plaatse, repatriëring, dossierafhandeling en informatievoorziening. Tito Franchetti, COO van Eurocross Assistance droeg vandaag de rode telefoon over aan Peter Tangstrøm, Operationeel Directeur bij SOS International. Daarmee neemt SOS International tot 1 april 2020 deze coördinerende taak op zich.

Hulpverlening in optima forma
Peter Tangstrøm: “Het draaien van een ‘calamiteitenjaar’ zien we als een grote verantwoordelijkheid. Als zo’n calamiteit zich voordoet, brengen we de situatie in kaart en leggen we in het betreffende gebied contact met ziekenhuizen, de Nederlandse ambassade en met onze buitenlandse partners. Onze mensen hier staan gedupeerden en hun naasten te woord en er gaat een hulpverleningsteam naar de getroffen locatie. Daarbij krijg je te maken met aangrijpende situaties. Tegelijkertijd is het ook het mooiste werk – de alarmcentrale in optima forma. Onze hulpverleners zijn extra getraind en de draaiboeken en communicatieplannen liggen klaar. Misschien gebeurt er een jaar lang niets. Maar doet zich een ramp of calamiteit voor, dan zijn wij goed voorbereid.”

Protocol Coördinatie Calamiteiten Nederlandse Alarmcentrales
SOS International is één van de vier Nederlandse alarmcentrales die participeren in het protocol. Dit protocol is ontstaan na de vliegtuigramp op het vliegveld van Faro (Portugal, 1992), toen er door ‘te veel’ hulpverlening niet adequaat gewerkt kon worden. Met de introductie van de rode telefoon coördineert één alarmcentrale nu alle hulpverlening bij een ramp of calamiteit in het buitenland.