Vandaag zijn in de Tweede Kamer de moties in stemming gebracht die zijn ingediend tijdens het debat over letselschade afgelopen woensdag. Een meerderheid van de kamerleden stemde in met wettelijke sancties en het instellen van een tuchtraad. Minister Dekker (Rechtsbescherming) had beide moties ontraden.

De motie van Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Attje Kuiken (PvdA), Lilian Helder (PVV) en Niels van den Berge (GroenLinks) dat de Gedragscode Behandeling Letselschade wettelijk verankerd moet worden, dat verzekeraars tijdig moeten betalen en dat er sancties moeten komen op niet-nakoming, is aangenomen.

Ook de motie van Attje Kuiken, Madeleine van Toorenburg en Michiel van Nispen, dat er voor alle professionals die betrokken zijn bij het afhandelen van letselschadezaken een wettelijk verankerd non-hiërarchisch tuchtrecht en een tuchtraad moet komen, is aangenomen.

Lees ook het bericht over het debat afgelopen woensdag: Kamerleden vaak lijnrecht tegenover minister over letselschade