Tweede Kamerleden Van Nispen (SP), Van Toorenburg (CDA) en Kuiken (PvdA) hebben vandaag nieuwe Kamervragen gesteld aan minister Dekker (Rechtsbescherming), naar aanleiding van de uitzending van Radar (AVRO-TROS) op 31 augustus jl. over de trage afhandeling van letselschadezaken door verzekeraars.

De Kamervragen treft u hier aan.

Onder meer vragen de Kamerleden de minister welke verklaring hij heeft voor de problematiek rondom het afhandelen van letselschadezaken “die nu al zo’n 20 jaar voortduurt”.

Daarnaast wordt gevraagd of de minister de mening deelt dat “zelfregulering niet heeft opgeleverd wat het zou hebben moeten opleveren, namelijk snellere afhandeling van zaken en het centraal stellen van de consument”.

Tot slot vragen de Kamerleden: “Bent u bereid, zo snel als mogelijk, de regels uit de huidige Gedragscode Behandeling Letselschade aan te scherpen, sancties te introduceren, dit alles wettelijk te verankeren en een onafhankelijke tuchtraad in het leven te roepen?”

Verbond van Verzekeraars
Volgens het Verbond van Verzekeraars is het aantal slepende letselschadezaken beperkt. Bij Radar stelde het Verbond de oprichting voor van een onafhankelijke letselcommissie om langlopende letselschadezaken versneld af te handelen.

Het Verbond lanceerde ook een speciale aanpak om werk te maken van langlopende letselschadezaken. Dit gebeurt onder meer door het verbeteren van het contact met slachtoffers, maatregelen om tunnelvisie bij de verzekeraar te voorkomen en het inzetten van onafhankelijke bemiddeling bij diepgaande meningsverschillen. De zaken die al langer dan vijf jaar lopen, krijgen prioriteit in de aanpak.