Het Verbond van Verzekeraars steunt de minister in haar ambitie van nul verkeersdoden, maar roept op om vaart te maken met het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Volgens de Verkeersveiligheidscoalitie, waar het Verbond onderdeel van uitmaakt, zijn structurele investeringen nodig in een integraal verkeersveiligheidsbeleid, omdat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Het aantal verkeersdoden stagneert (613 in 2017 tegen 629 een jaar eerder), terwijl het aantal verkeersgewonden in 2017 20.800 personen bedraagt. Dat is een afname met 600 (2,8%) ten opzichte van 2016.

Het Verbond vindt samen met de coalitiepartners dat er dringend moet worden geïnvesteerd in onderhoud en aanleg van veilige (fiets)infrastructuur en een goede handhaving, schrijft de verzekeraarsorganisatie op haar website.  Ook is aandacht nodig voor veiligere auto’s. En tot slot moet de ongevallenregistratie worden verbeterd, omdat daarmee essentiële informatie over de toedracht van ongevallen is gemoeid. In 2017 presenteerde de Verkeersveiligheidscoalitie het manifest ‘Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit’,  dat is overgenomen in het regeerakkoord.

Kenniscentrum
Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico’s voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Ook wordt er een kenniscentrum opgezet om de verschillende wegbeheerders te helpen bij het in kaart brengen van de risico’s op hun wegen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat mede namens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

De beide ministers hebben de afgelopen maanden samen met provincies, gemeenten, vervoersregio’s en verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder de Verkeersveiligheidscoalitie, een nieuwe visie op veilig verkeer ontwikkeld. Die bevat negen aandachtspunten, waaronder veilige infrastructuur, technologische ontwikkelingen, kwetsbare verkeersdeelnemers en afleiding in het verkeer. Gisteren ( 6 december jl.)  presenteerde het kabinet deze gezamenlijke visie in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). Concrete acties en maatregelen worden opgenomen in landelijke en regionale uitvoeringsplannen.

Zo komt er een landelijk actieplan met als doel om onder meer de veiligheid op de fietspaden te verbeteren en gevaarlijke rotondes en kruispunten onder handen te nemen. Bestuurders van snor- en bromfietsen kunnen bij rijden onder invloed verplicht op cursus worden gestuurd. Nu nog kan dat alleen als zij ook in het bezit zijn van een autorijbewijs. Ook wordt de kwaliteit van helmen voor motorrijders verbeterd en wordt het gebruik van beschermende kleding gestimuleerd. Er komt extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals bestuurders van scootmobielen. Ook wordt er ingezet op veilig gebruik van zogenoemde rijtaak-ondersteunende systemen, zoals adaptive cruise-control en waarschuwingssystemen voor de dode hoek.

Minister van Nieuwenhuizen: “Mijn intentie is helder en ambitieus: nul verkeersslachtoffers. In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om alle verkeersdeelnemers, met de auto, in het OV of op de fiets, veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Het belang van verkeersveiligheid wordt vaak onderschat. Ik vind het daarom hoopvol dat we nu met zoveel verschillende overheden en partijen de urgentie zien. Er is nieuwe energie, een duidelijke koers en een scherpe ambitie. Het is nu tijd om met elkaar de plannen ook waar te maken.”

Naast het landelijk actieplan, stellen ook de regio’s de komende maanden concrete plannen en maatregelen op. Twee derde van de verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen en ook op N-wegen gebeuren relatief veel ongelukken. Bij de aanpak van verkeersveiligheid trekt het kabinet niet alleen op met de verschillende overheden, maar ook met maatschappelijke partijen. Zo heeft de ANWB eerder al ruim 30 partners weten te verenigen in het Manifest Verkeersveiligheid. Ook deze partijen hebben meegedacht over de ambities en doelen van het SPV.