Verzekeraars zijn straks verplicht om eens in de drie jaar een audit te laten uitvoeren op de Gedragscode Behandeling Letselschade. Via deze audit wordt getoetst of de gedragscode wordt nagekomen. Dit is op 19 december door de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars goedgekeurd. 

Register
Verzekeraars hebben de GBL ondertekend, maar sancties om de code ook na te leven leken te ontbreken. Totdat afgelopen week bekend werd dat VIVAT uit het Register Letselschade wordt geschrapt. Het is de eerste keer dat een verzekeraar de publieke gevolgen ondervindt van het niet-naleven van GBL-vereisten. Verzekeraars lijken daar met deze nieuwe auditvoorstellen direct op te willen reageren.

In een toelichting deelt beleidsmedewerker Marly de Blaeij van het Verbond van Verzekeraars een sneer uit aan overige branchepartijen: “wie weet vormt deze unieke stap wel een prima motivatie voor andere verenigingen, zoals de Vereniging van Letselschade Advocaten of het NIVRE, om het goede voorbeeld van verzekeraars te volgen en de GBL en toetsing daarop ook voor hun leden verplicht te stellen.” Deze aanbeveling is moeilijk uitvoerbaar, omdat zowel de LSA als het NIVRE persoonsgebonden verenigingen zijn en het GBL-Register uit bedrijven bestaat. De Branchevereniging NLE, vereniging van letselschadekantoren die voor slachtoffers werken, stelt inschrijving in het GBL-Register al veel langer verplicht voor haar leden. Via het voormalige Keurmerk Letselschade werden deze kantoren ook al verplicht ge-audit. Dat gaat nu dus bij verzekeraars ook gebeuren, al is nog onduidelijk op welke termijn de nieuwe maatregelen worden geïmplementeerd en of de toetsing op gedegen en onafhankelijke wijze plaatsvindt.