Het Verbond van Verzekeraars pleit voor het oprichten van een onafhankelijke letselcommissie om langlopende letselschadezaken versneld af te handelen.

Het Verbond in een toelichting: “In drie procent van de 70.000 letselschadezaken per jaar blijkt het moeilijk om snel tot een oplossing te komen. De slachtoffers in deze zaken zijn vaak verwikkeld geraakt in schadeafhandelingen die jaren duren. De nieuwe letselcommissie moet sneller de knoop kunnen doorhakken. De prioriteit ligt hierbij op het afhandelen van de oudste zaken.”

Stel onafhankelijke letselcommissie in
Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, pleitte in een uitzending van het tv-programma Radar maandag voor het instellen van een onafhankelijke letselcommissie. “Daar kunnen mensen met langlopende letselschade hun zaak aan voorleggen. Deze commissie van onafhankelijke experts kan dan de knoop doorhakken in zaken waar langjarige discussie is over de schadeomvang. Het Verbond wil dat vooral de overheid deze letselcommissie financiert. Dit om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen. Wanneer verzekeraars de commissie geheel zouden financieren ervaren slachtoffers de positie van de commissie niet als onafhankelijk.”

Eerlijk, transparant en snel
Behalve de oprichting van de nieuwe letselcommissie pleitte Weurding voor het eerlijker, transparanter en sneller afhandelen van letselschadezaken door deze te normeren. “Dat betekent onder meer dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Zo ontstaat duidelijkheid en voorspelbaarheid. Dat is van groot belang voor slachtoffers. Hiervoor is een wetswijziging nodig die deze manier van schadeafhandeling regelt.” Weurding roept de politiek op om dit op te pakken.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)