Binnen het Verbond van Verzekeraars is een Platform Personenschade opgericht. Dit platform is verantwoordelijk voor de lobby- en dienstverlening van het Verbond op het gebied van letselschade. Per 1 januari as. integreert de Stichting PIV met het Verbond waarmee de activiteiten van deze stichting eveneens bij het platform worden ondergebracht.

Op de agenda van het platform staan beleidsthema’s zoals de afwikkeling van langlopend letsel, buitengerechtelijke kosten, normering en regres. Het platform geeft ook invulling aan de kennisfunctie van het Verbond door het organiseren van congressen, publicatie van nieuwsbrieven en samenwerking met universiteiten.

Het platform, dat deel uitmaakt van de afdeling Schadeverzekeringen van het Verbond, zal worden aangestuurd door een programmamanager en twee beleidsadviseurs. Voor laatstgenoemde functie staat een vacature uit.

Op LinkedIn maakte het PIV vanmorgen melding van de eerste bijeenkomst van het nieuwe platform: “Vandaag is het recent opgerichte Platform Personenschade voor het eerst bij elkaar gekomen. De leden van dit nieuwe platform werken samen aan een eerlijke en transparante schadeafhandeling voor letselschadeslachtoffers.”