Per 1 januari 2019 wordt VIVAT Schadeverzekeringen N.V., waaronder ook REAAL Verzekeringen uitgeschreven uit het Register Letselschade. Aan de gestelde voorwaarden voor registratie kan VIVAT Schadeverzekeringen N.V. op dit moment niet voldoen en dat is een vereiste om als schadeverzekeraar ingeschreven te kunnen staan bij het Register Letselschade.

Het Register Letselschade is het kwaliteitsstelsel voor letselschadeschade professionals. Om ingeschreven te kunnen staan in dit Register, dienen organisaties aan strenge kwaliteitseisen te voldoen. De Letselschade Raad toetst deze eisen door middel van een jaarlijks online self assessment en een bezoekaudit, die eens per 3 jaar plaatsvindt. Voor verzekeraars die aan de PIV-audit meedoen, geldt een verkorte audit.

VIVAT Schadeverzekeringen N.V. heeft het voornemen om op korte termijn weer in aanmerking te komen voor een hernieuwde inschrijving in het Register.

Het doel van de audits is ‘leren en verbeteren’. Dit om het gewenste kwaliteitsniveau van schaderegelen te bereiken. Organisaties geven geregeld aan dat zij het invullen van de online self assessments en het meemaken van de bezoekaudits als zeer positief en leerzaam ervaren en dat hieruit veel verbeteringen binnen de schadeafwikkeling voortvloeien.