WebsiteMailLinkedin

Telefoon:  035 – 203 10 40
E-mail:      contact@digitalclaimsolutions.com
Website:   Digitalclaimsolutions.com

Een personenschade claim is een kans

Helaas zien verzekeraars claims nog te vaak als een kostenpost wat resulteert in een intransparant en intern gericht proces voor verzekerden en claimanten; wanneer ontvang je een reactie van de verzekeraar? Hoeveel schade krijg je vergoed? Hoe moet je je schade indienen? Wat is de status van de claim? Een verzekerde of een claimant heeft geen veilig of overzichtelijk online inzicht in de schademelding en het dossier.

Klanten verwachten meer — Claims zijn het ‘moment van de waarheid’ voor klanten die de echte waarde van hun verzekeraar ontdekken op het meest kwetsbare moment van de relatie. Claims vormen dan ook één van de weinige mogelijkheden voor verzekeraars om een positieve klantervaring te bieden, klantloyaliteit op te bouwen en waardevolle gegevens te verzamelen om de bedrijfsvoering en klantenservice te verbeteren.

DC Solutions is de innovatieve strategische partner voor verzekeraars in het creëren en onderhouden voor de beste en meest flexibele klantreizen met haar klachtgerichte personenschade portal oplossingen die makkelijk te integreren en koppelen zijn met en aan iedere bestaande klantreis en claim- of polisadministratie systeem.

Missie
Het team van DC Solutions is op missie om van iedere verzekerde of claimant met een personenschadeclaim een loyale levenslange ambassadeur te maken door de claimafhandeling te personaliseren door te digitaliseren en de bouwsteen te vormen voor een toekomstbestendig verzekeringsbedrijf.

Partnership is de sleutel tot succes

DC Solutions gaat met verzekeraars partnerships aan om te komen tot interactieve digitale claimportalen voor hun klanten dat tegelijkertijd ook daadwerkelijk aansluit op hun huidige claim administratiesysteem. Op deze manier kunnen verzekeraars gebruik blijven maken van hun huidige systeem, maar ook voldoen aan de digitale eisen van deze 21ste eeuw.

“We werken graag samen met onze klanten in echte partnerships: alleen ga je sneller, samen kom je verder.  Afspraak is afspraak. Voor ons betekent dat: een stap verder gaan wanneer dat nodig is, altijd behulpzaam zijn en de samenwerken gemakkelijk en leuk maken.” – Dirk Kon, General Manager

Letselschademanager

in 2 minuten

Met Lexi in de hoofdrol legt DC Solutions uit hoe haar oplossingen kunnen bijdragen aan een sneller herstel en een vlottere afhandeling van de schadeclaim voor de claimant of de verzekerde.

Letselschademanager is de “etalage” van DC Solutions voor personenschadeclaims en biedt de mogelijkheid om ongedwongen kennis te maken met haar oplossingen ontworpen om verzekerden, claimanten en verzekeraars in staat te stellen gemakkelijk te navigeren door het complexe claimlandschap.