Materiële schade

Na een ongeval is vrijwel altijd sprake van materiële schade. Naast blikschade en medische kosten zijn er nog veel meer schadeposten die vallen onder materiële schade. Het gaat om alle schade van de benadeelde.