Medisch deskundigenonderzoek

Een medisch deskundige is een medisch specialist, die als onafhankelijke en onpartijdige deskundige om advies kan worden gevraagd over de gezondheidssituatie en het letsel van de benadeelde.

De partijen verzoeken de deskundige om hen nader te informeren over de medische aspecten van de gevolgen van het ongeval voor de benadeelde. Het kan ook dat het verzoek om een medisch deskundigenonderzoek van de rechtbank komt in het kader van een gerechtelijke procedure.