Medisch haalbaarheidsonderzoek

Met een medisch haalbaarheidsonderzoek kan snel en tegen relatief lage kosten  duidelijkheid worden verkregen over de medische grondslag en de juridische haalbaarheid van het indienen van een claim tegen een zorgverlener, die door de benadeelde verantwoordelijk wordt gehouden voor een vermeende medische fout.