Het Ministerie van Defensie heeft een openbare procedure gepubliceerd voor de aanbesteding van het verrichten van medisch adviezen in letselschadezaken. Inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in de Leidraad Medische Letselschade, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet. De Aanbestedende dienst organiseert op 10 oktober 2023 een inlichtingenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de opdracht en de procedure van de aanbesteding.

De opdracht betreft het uitbrengen van medische adviezen ten behoeve van letselschadezaken in behandeling bij het ministerie van Defensie. Het betreft medische adviezen in een juridische context/dossier. De letselschade zaken ontstaan door een claim van betrokkene gericht aan het ministerie van Defensie op gebied van letsel als gevolg van aanraking met gevaarlijke stoffen, fysiek letsel, psychisch letsel en meer in het bijzonder PTSS.

Meer informatie over de aanbesteding treft u hier aan.