Artsenvereniging KNMG heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd: Omgaan met medische gegevens. Daarin komt ook de informatieverstrekking van behandelend artsen in het kader van een letselschaderegeling aan bod.

In de richtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen informatieverzoeken die afkomstig zijn van een belangenbehartiger van de patiënt en verzoeken die afkomstig zijn van een (medisch adviseur van een) verzekeraar.

Download de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens hier. Het delen van informatie in het kader van letselschade wordt behandeld vanaf pagina 75.