Wanneer mag een arts het beroepsgeheim doorbreken door informatie over een patiënt te verstrekken aan een verzekeraar? Dat staat in de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens.  

De richtlijn Omgaan met medische gegevens is in zijn geheel herzien. De tekst is inhoudelijk geactualiseerd op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie. Daarnaast is gekozen voor een gebruiksvriendelijkere indeling. Met deze richtlijn geven wij u concrete handvatten hoe om te gaan met het medisch beroepsgeheim en het verstrekken van medische gegevens in diverse, en soms ook ingewikkelde, situaties.   

We gaan in op de volgende onderwerpen: 

 • Waarde van het medisch beroepsgeheim
 • Voorwaarden voor doorbreking
 • Verwerken van informatie in en buiten het dossier
 • Regels bij elektronische gegevensuitwisseling
 • Het delen van informatie in het kader van vertegenwoordiging, overlijden, letselschade en levensverzekeringen
 • Informatieverstrekking:
  • aan (overheids-)instanties
  • in het kader van gedwongen zorg en opname (Wvggz en Wzd)
  • bij medische beoordelingen
 • Het delen van informatie in het kader van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsdoeleinden.

Bekijk de richtlijn

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)