In samenwerking met Flyct Letselschade en Nationale Nederlanden is de pilot EMTL, de medische procesversneller, op 1 november van start gegaan. Dit door Medi-Office en MedX Advies ontwikkelde traject is een regie- en vertrouwensmodel voor alle partijen. Het doel is om het medisch proces persoonlijker, transparanter, sneller en controleerbaar te maken.

MedX Advies: “Door te werken vanuit één digitaal medisch dossier, één medisch secretariaat en met de medisch adviseur van het slachtoffer in een leidende rol, wordt er begrip voor het slachtoffer gecreëerd en wordt de snelheid van het proces vergroot. Effectieve persoonlijke communicatie blijft gewaarborgd. Dit kan zijn: overleggen tussen de belangenbehartiger, verzekeraar en medisch adviseur van EMTL, maar ook vroegtijdig overleg met de medisch adviseur van de verzekeraar. Indien gewenst is direct onafhankelijke geschiloplossing beschikbaar. Het slachtoffer mag kiezen voor EMTL en de verzekeraar zal deze keuze toejuichen.”

Binnenkort volgt er meer informatie, aldus MedX Advies.