Medische fout

Een onvoorziene en vermijdbare fout van een zorgverlener, bijvoorbeeld een arts of een verpleegkundige, tijdens een medische behandeling, die tot letselschade bij de benadeelde lijdt.

Als de benadeelde van mening is dat hij schade heeft geleden door een fout van een zorgverlener, bijvoorbeeld een arts, dan kan hij de zorgverlener hiervoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen.

De claim kan alleen worden toegewezen als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, er aantoonbaar schade is ontstaan en er een causaal verband bestaat tussen het handelen van de zorgverlener en de letselschade van de benadeelde. Dan is er sprake van medische aansprakelijkheid.