Minnelijk traject

Een juridisch (onderhandelings)traject zonder tussenkomst van een rechter. Een buitengerechtelijk traject wordt ook wel minnelijk traject genoemd.