Niet objectiveerbaar letsel

Moeilijk of niet objectiveerbaar letsel is een letsel waarbij een (verzekerings)arts geen somatische oorzaak kan vaststellen.

Bij moeilijk objectiveerbaar letsel kan het lastig zijn om een causaal verband aan te tonen tussen de klachten en beperkingen en het ongeval.