Omkering bewijslast

De omkeringsregel houdt in dat de bewijslast zich verplaatst van de benadeelde naar de veroorzaker als aansprakelijke partij. Die zal nu aannemelijk moeten maken dat de schade ook zonder de onrechtmatige daad (geheel of gedeeltelijk) zou zijn ontstaan.