Uit nieuw onderzoek blijkt wat de ANWB al eerder constateerde: het overgrote deel van de fietspaden is te druk en te smal. Zo zijn de routes op weg naar school voor het overgrote deel niet berekend op de stroom scholieren die ze moeten verwerken. De ANWB vindt dat investeren in fietspaden noodzakelijk is om de paden weer veilig en comfortabel te maken, voor alle fietsers. 

Fietspaden soms zelfs veel te smal
Van de bijna 6.200 kilometer fietspad in Nederland die door veel scholieren wordt gebruikt, is 81% te smal of zelfs veel te smal. Daarmee zijn deze fietspaden te druk en te vol. Ook heeft 18% van alle drukke fietsroutes naar school een open verharding of is onverhard. Dit blijkt uit het Onderzoek Kwaliteit Fietsroutes Naar Middelbare Scholen dat ingenieursadviesbureau Sweco deed in opdracht van Bouwend Nederland.

Investering nodig
Om fietspaden veilig en comfortabel te maken is volgens de onderzoekers een investering nodig tussen de 413 miljoen en 2,2 miljard euro, afhankelijk van de gekozen oplossing. Bouwend Nederland pleit daarom voor een jaarlijks extra budget van 1 miljard euro voor gemeentelijke infrastructuur.

ANWB: onveilige situaties
De ANWB ziet in dit onderzoek een bevestiging van haar eerdere pleidooi: door toenemende drukte en snelheidsverschillen op de fietspaden ontstaan onveilige situaties. Ook de Mobiliteitsalliantie en de Verkeersveiligheidscoalitie onderschrijven dat. Eerder heeft de ANWB al zorgen geuit over de gevolgen voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid, nu ruim driekwart van de Nederlandse gemeenten heeft aangegeven te gaan bezuinigen als gevolg van de economische gevolgen van de coronacrisis. Investeren in fietspaden door gemeenten is noodzakelijk, aldus de ANWB, want alleen dan worden de fietspaden weer veilig en comfortabel.

(Bron: ANWB)