In 2022 steeg de door de politie geregistreerde criminaliteit ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal geregistreerde misdrijven ligt wel onder het niveau van 2019 en is veel lager dan in 2012. Het totale aantal sancties voor misdrijven, opgelegd door politie, OM en rechter tezamen, is groter in 2022 dan in 2021, terwijl de sancties voor overtredingen in dezelfde periode zijn gedaald. Dat blijkt uit de publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving 2022 van het WODC, het CBS en de Raad voor de Rechtspraak.

Terugkijkend op de laatste elf jaar (van 2012 tot en met 2022) daalde de door de politie geregistreerde criminaliteit met 30%. Het geschatte aantal door burgers ondervonden traditionele delicten, zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme, daalde in die periode met 40%. De daling in de geregistreerde criminaliteit werkt in de hele keten door. Het totale aantal sancties voor misdrijven, opgelegd door politie, OM en rechter tezamen, daalde met 43% iets sterker dan de geregistreerde criminaliteit. Daarbij vertoonde het aantal sancties, opgelegd door de politie, de grootste daling (-82%). In dezelfde periode is het aantal geregistreerde strafrechtelijke overtredingen met 19% en het aantal lichte verkeersboetes met 16% gedaald. Het totale aantal sancties voor strafrechtelijke overtredingen, opgelegd door politie, OM en rechter tezamen, daalde met 25%.

Stijging van het aantal misdrijven in 2022
In de infographic hieronder is te zien dat zowel de instroom van misdrijven bij de politie als bij het OM vorig jaar is gestegen. Van 2021 op 2022 nam het aantal geregistreerde misdrijven weer toe met 6%, evenals het aantal geregistreerde verdachten (5%), de instroom bij het OM (7%) en het aantal dagvaardingen en oproepen wegens verzet tegen een strafbeschikking (7%). De cijfers zijn nog wel steeds een stuk lager dan 11 jaar geleden.