Het aantal slachtoffers van fietsongevallen blijft zorgwekkend hoog. De meeste gewonden zijn een gevolg van een botsing tegen een paaltje of stoeprand. Maar ieder jaar komen er 1.000 fietsers in het ziekenhuis terecht als gevolg van een botsing met een andere fietser. Gevolg van schrikreacties op voorbij flitsende, snelle fietsers? Dat blijkt mee te vallen.

In opdracht van het Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer van het CROW (CROW-KpVV) heeft VeiligheidNL een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het inhaalgedrag van fietsers. Hierbij moet duidelijk worden op welke manier er ingehaald wordt, en wat hier dan misgaat. Het CROW-KpVV richt zich dit jaar onder andere op de inhaaltechnieken van fietsers, waarbij het doel is om kennis te ontwikkelen over het gewenste gedrag bij inhalen. Eventueel zou deze kennis kunnen worden vertaald in concrete gedragstips bij het inhalen voor verschillende typen fietsers.

Het onderzoek leert dat inhalen de oorzaak was bij zes procent van alle fietsongevallen, waarvan het letsel behandeld werd op de Spoed Eisende Hulp-afdeling. 40 procent gaf aan dat er tegen iets of iemand aan werd gereden. Verder gaf 33 procent aan dat men werd aangereden door een andere verkeersdeelnemer en 21 procent meldde evenwichtsverlies als oorzaak. De inhaalongevallen vormen dus een relatief klein deel van het totaal fietsongevallen.

Bij inhalen of ingehaald worden gaat het meestal mis wanneer er niet voldoende ruimte wordt gegeven of genomen, en wanneer er een plotselinge actie wordt gemaakt. Ook geven de slachtoffers aan dat het met name onveilig is om in te halen of ingehaald te worden door de drukte op de fietspaden. Inhalen als oorzaak van een fietsongeval is zeker niet iets wat alleen speelt bij senioren, en ook niet iets wat specifiek bij de elektrische fiets hoort. Inhalen en ingehaald worden raakt iedere fietser, wielrenners nog iets vaker dan gewone fietsers.

Wat valt uit deze ervaringen te leren? Vaak wordt de breedte van het fietspad genoemd door de deelnemers aan het onderzoek als het gaat over oorzaken, dus verbreding zou het aantal inhaalongevallen kunnen terugdringen. Ook wordt wel extra belijning als hulpmiddel genoemd. Wat eveneens zou helpen is als inhalende fietsers zich beter kenbaar zouden maken door te bellen of door een andere geluid te maken. En middels campagnes en opleidingen, maar bijvoorbeeld ook in het kader van het Verkeersexamen, zou dat duidelijker gecommuniceerd kunnen worden.

Hier leest u het artikel van Fietsberaad CROW, en het onderzoeksrapport kunt u hieronder downloaden.

(Bron: VeiligheidNL)