Het gemiddelde uurtarief van advocatenkantoren in de Randstad ligt gemiddeld 12,5% hoger dan bij regiokantoren. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Benchmark Advocatuur 2018, een onderzoek van Wolters Kluwer waar 182 kleine en middelgrote kantoren (tot 26 advocaten) aan deelnamen. Hieruit blijkt ook dat het uurtarief van niche-kantoren gemiddeld 11% hoger is dan dat van fullservice-kantoren.

Van de 182 kantoren die alle onderzoeksvragen invulden, komt 42,3% uit de Randstad. Van alle respondenten is 44,55% een niche-kantoor en 55,45% een fullservice-kantoor. Het gemiddelde uurtarief van de Randstad-kantoren komt uit op 226 euro tegenover 201 euro bij de regiokantoren. Een niche-kantoor (gemiddeld 7 FTE) vraagt 220 euro per uur en komt gemiddeld 11% hoger uit dan het tarief een fullservice-kantoor (198 euro, 12 FTE). Het rechtsgebied met het hoogste gemiddelde uurtarief is het insolventierecht (248 euro). Strafrechtkantoren rekenen het minst per uur: 194 euro.

Over het algemeen halen de advocatenkantoren het gewenste aantal van zes declarabele uren per dag lang niet. Randstad-kantoren komen gemiddeld uit op 5,2 uur per dag, regiokantoren op 5,3. Advocaten in het insolventierecht halen volgens de benchmark het hoogste aantal declarabele uren per dag: 5,7. Kantoren actief in het personen- en familierecht en het vastgoed-/huurrecht schrijven met 4,8 uur het laagste aantal. Als reden wordt onder meer opgegeven dat medewerkers te ‘voorzichtig’ zijn in het schrijven van uren.

Gekeken naar de hoeveelheid ondersteuning (de fee-burners) blijkt dat een advocaat bij een kantoor met tenminste twintig fee-earners gemiddeld door 0,52 FTE wordt ondersteund. Kantoren met drie tot negen advocaten hebben aanzienlijk minder ondersteuning: 0,38 FTE per fee-earner. Bij niche-kantoren wordt een advocaat gemiddeld door 0,35 FTE ondersteund, terwijl dit aantal bij fullservice-kantoren op 0,45 FTE ligt. Voortbordurend op deze bevinding blijkt dat fullservice-kantoren meer dan de niche-kantoren bereid zijn om te bezuinigen op overhead om de winst te kunnen vergroten. Ook letselschade- en strafrechtkantoren noemen dit meer als een geschikt middel.

Wat verhoging van de winst (en omzet) betreft zijn veruit de meeste advocatenkantoren wel zeer optimistisch. Circa vier op de vijf kantoren geeft aan te verwachten dat de omzet en de winst in het komende jaar zullen stijgen. Bijna de helft van de kantoren wil dit vooral bereiken door vergroting van de klantenportefeuille, boven bijvoorbeeld wijziging van het uurtarief (15%).

Afhankelijk van hun rechtsgebied zijn niet alle kantoren even optimistisch als het gaat om de groeiperspectieven van het kantoor zelf en het aantal fee-earners. Zo verwacht van de strafrecht-kantoren slechts 20% te groeien: 80% voorziet stabilisering. Van alle respondenten verwacht echter slechts 2% dat omzet, winst en de aantallen FTE’s en fee-earners in het komende jaar zullen teruglopen.

“De wil om te groeien is er over het algemeen,” aldus de onderzoekers in hun conclusie. “Wel geven meerdere kantoren aan dat het lastig is geschikt personeel te vinden, zij het geschikte medior-advocaten of advocaat-stagiaires die de ambitie hebben om partner te worden.”

Klik hier voor de Benchmark Advocatuur 2018

(Bron: Advocatie)