Het alcoholslot is een effectieve maatregel om rijden onder invloed tegen te gaan, zo blijkt uit een nieuwe studie van het Belgische verkeersinstituut VIAS. Slechts twee procent van de bestuurders die herhaaldelijk zijn betrapt op drankgebruik in het verkeer zou geprobeerd hebben te starten met een te hoog alcoholpromillage. Bovendien zag VIAS, het instituut voor verkeersveiligheid, dat er nauwelijks gefraudeerd werd door bijvoorbeeld een nuchtere persoon te laten blazen.

Sinds de invoering van het alcoholslot in België in 2018 rijden ongeveer 1.200 Belgen met een alcoholslot in de auto. VIAS, begeleidt 708 van hen. Het geeft hen cursussen en voert psychologische gesprekken.

Een alcoholslot wordt in België opgelegd door een politierechter als de bestuurder binnen de drie jaar twee keer betrapt is met 1,2 promille of meer of één keer met meer dan 1,8 promille. In die gevallen is de rechter daartoe zelfs verplicht. Een rechter mag ook bij andere overtredingen voor het slot kiezen. De persoon mag daarna enkel met een auto rijden waarin het slot is geïnstalleerd. De rechter mag ook een uitzondering maken. Een vrachtwagenchauffeur zou bijvoorbeeld zijn wel met zijn vrachtwagen mogen rijden, als die alleen maar betrapt is met zijn privéwagen.

In Nederland is het alcoholslot ingevoerd op 1 december 2011. Automobilisten met te veel drank op kregen vanaf die datum voortaan de montage van een alcoholslot in hun auto opgelegd na een overtreding die lag tussen de 1,3 en 1,8 promille alcohol in het bloed. Voor beginnende automobilisten en mensen die in herhaling vielen lag die drempel lager. Het programma voor het alcoholslot is in Nederland in maart 2015 weer stopgezet. De basis hiervoor was vooral dat het alcoholslot binnen het bestuursrecht kon worden opgelegd zonder dat een rechter eraan te pas komt. Dat zou willekeur in de hand werken.

Als gevolg van de stijging van het aantal verkeersongevallen in Nederland staat de herinvoering van het alcoholslot weer hoog op de agenda. Zo pleitte de Vereniging Verkeersslachtoffers recent nog voor het alcoholslot.