De meest voorkomende oorzaak van schade in het verkeer is het niet verlenen van voorrang. Dat blijkt uit cijfers van Diks verzekeringen en 112schade. In 38% van 4500 schadegevallen in de afgelopen vijf jaar verleende de tegenpartij geen voorrang, waardoor er schade ontstond. Een eveneens veel voorkomende schadetoedracht is het achterop rijden op de voorganger, daarvan was sprake in ruim 14% van de schades. Op plek drie eindigde het aanrijden van een geparkeerd voertuig, in ruim 12% van de schades.

Veel Nederlanders niet op de hoogte van de voorrangsregels
Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat een kwart van de Nederlandse weggebruikers de voorrangsregels niet goed kent. Vooral als het al lang geleden is bestuurders hun rijbewijs hebben gehaald, blijkt de kennis van de regels vaak weggezakt. Dat deze bestuurders de verkeersregels- en borden niet goed kennen, zorgt veelvuldig voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Dat verklaart ook dat het niet verlenen van voorrang verreweg de grootste schadetoedracht is.

In 21% van de gevallen is er ook sprake van letselschade
Vorig jaar was er in 21% van alle gevallen ook sprake van letselschade. Wanneer je door toedoen van een ander geestelijk of lichamelijk letsel oploopt, noemen we dit letselschade. Letselschade kan materiële schade zijn, zoals inkomensverlies of medische kosten, maar ook immateriële schade, zoals pijn en verdriet. Bovendien kan letselschade grote gevolgen hebben, niet alleen voor jezelf, maar ook op je werk of gezinsleven.

Vorig jaar meeste schademeldingen in juni
In 2020 zijn er al gevolg van de coronacrisis een stuk minder schades gemeld. Vanwege de lockdown in maart, april en mei 2020 werkten veel mensen thuis en gingen ze minder vaak de weg op. In 2021 was het aantal schademeldingen weer bijna gelijk aan 2019, hoewel we ook vorig jaar een aantal maanden in lockdown doorbrachten. Uit de cijfers blijkt een stijging van het aantal schademeldingen in juni. De stijging valt samen met het eindigen van de lockdown en de heropening van de samenleving.

(Bron: Diks Verzekeringen)