Begin april is SWOV gestart met een diepteonderzoek naar motorongevallen. Bij diepteonderzoeken worden verkeersongevallen van een bepaald type tot in detail geanalyseerd. Met de inzichten die dit oplevert kunnen aanbevelingen worden gedaan om toekomstige ongevallen te voorkomen. Eerder voerde SWOV dieptestudies uit naar onder meer ongevallen met speed-pedelecs, scootmobielen, bestelauto’s en snorfietsen.

Jaarlijks vallen in Nederland ruim veertig verkeersdoden onder motorrijders. In vergelijking met andere vervoerswijzen, hebben motorrijders een hoger risico om bij een verkeersongeval te overlijden of ernstig gewond te raken. Het laatste grootschalige onderzoek naar motorongevallen werd twintig jaar geleden uitgevoerd: het zogeheten MAIDS-onderzoek.

SWOV wil met het nu gestarte diepteonderzoek een hernieuwd inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van motorongevallen, en de ontwikkelingen die daarin zijn opgetreden sinds het MAIDS-onderzoek. Deze dieptestudie wordt uitgevoerd door het SWOV-team voor diepteonderzoek.

(Bron: SWOV)