Wereldwijd is er sprake van een explosieve toename van het aantal mensen met de ziekte van Parkinson, blijkt uit internationaal wetenschappelijk onderzoek. Het aantal parkinsonpatiënten opgelopen naar 11,8 miljoen mensen, waar het er vijf jaar daarvoor nog 6,2 miljoen waren. Uit een andere recente studie blijkt dat de ziekte voor een groot deel vermijdbaar is. Neuroloog Bas Bloem legt, samen met een Amerikaanse collega, de verbanden tussen Parkinson en milieuvervuiling, met name het grootschalige gebruik van verschillende vormen van landbouwgif.

Het was al bekend dat het aantal Parkinson-gevallen wereldwijd in 25 jaar is verdubbeld, met een verwachte verdere verdubbeling in 2040. In Nederland is het aantal patiënten in tien jaar tijd met 30 procent gestegen. Mogelijk is er zelfs sprake van een versnelling. “De afgelopen vier jaar steeg het aantal diagnoses bij vijf met ons samenwerkende ziekenhuizen met 25 procent”, zegt neuroloog Bas Bloem, van het Radboudumc, tegen de NOS.

Landbouwgif
Het probleem met Parkinson is dat het ontstaat na levenslange blootstelling. Dat proces kan tientallen jaren duren, hoewel in Nederland inmiddels ook twintigers en dertigers worden gediagnosticeerd met de ongeneeslijke hersenziekte. In veel landen komt Parkinson vaker voor in gebieden met een hoog gifgebruik, zoals de wijngebieden in Frankrijk. In Nederland bestaat de indruk dat Parkinson vaker voorkomt in de bollenstreek. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. In Nederland zijn zo’n 500 vormen van landbouwgif toegestaan. Er zijn inmiddels zo’n tien studies die een verband vermoeden tussen onkruidverdelger glyfosaat en de ziekte van Parkinson, maar dat betekent nog niet dat glyfosaat met zekerheid een oorzaak is van Parkinson.

Parkinson onder regeling TSB
De Tweede-Kamerleden Anne-Marijke Podt (D66) en Pieter Grinwis (Christenunie) hebben in er in een motie voor gepleit om Parkinson onder de werkingssfeer van de regeling Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) te brengen. “Overwegende dat pesticidengebruik in verband wordt gebracht met de ziekte van Parkinson, maar het RIVM-onderzoek dat hiernaar loopt nog jaren duurt; constaterende dat in Duitsland, Italië en Frankrijk, na jaren onderzoek, Parkinson als beroepsziekte is aangewezen voor boeren; van mening dat boeren die gewerkt hebben met goedgekeurde bestrijdingsmiddelenmiddelen geholpen dienen te worden als blijkt dat zij daardoor Parkinson hebben gekregen; overwegende dat er een onafhankelijke commissie is die ziektes kwalificeert als beroepsziekten en er reeds een tegemoetkomingsregeling is opgezet voor stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB); overwegende dat er vanaf 2024 extra geld beschikbaar is in de TSB omdat er rekening is gehouden met een mogelijke uitbreiding van het aantal beroepsziekten; verzoekt de regering om samen met de onafhankelijke commissie te bezien of Parkinson op korte termijn gekwalificeerd kan worden als beroepsziekte en deze te laten vallen onder de TSB.”