Afgelopen jaarwisseling gaf zes procent van de volwassen Nederlanders die vuurwerk afstaken of buiten zijn gaan kijken aan een vorm van gehoorschade te ervaren door vuurwerk. Dit blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL onder Nederlanders tussen de 20 en 75 jaar. Bovendien lijkt ook de aandacht voor andere beschermingsmaatregelen, zoals veiligheidsbrillen, sinds de lockdown te verslappen. Om het tij te keren, roept VeiligheidNL aan de vooravond van de jaarwisseling op om oren én ogen te beschermen.

Zes procent van de Nederlanders tussen de 20 en 75 jaar die vuurwerk afsteken of buiten bekijken, maakt in de weken na de jaarwisseling melding van een vorm van gehoorschade door vuurwerk. Denk aan een piep in het oor, doofheid, een dof gevoel of vervorming van geluid. Onder Nederlanders tussen de 20 en 29 jaar is dit zelfs tien procent.

Gehoorschade
Dat meer dan 500.000 volwassen Nederlanders vermoedelijk gehoorschade hebben opgelopen, komt niet als een verrassing, aldus VeiligheidNL. Het gebruik van gehoorbescherming is namelijk al jaren relatief laag. Van de volwassen Nederlanders die afgelopen oud en nieuw vuurwerk afstaken, maakte slechts 15 procent gebruik van gehoorbescherming, terwijl dit voor slechts 4 procent van de kijkende volwassenen gold. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat slechts 1 op de 5 kinderen gehoorbescherming draagt tijdens de jaarwisseling.

Oogletsel
Eén op de vier letselgevallen door vuurwerk betreft oogletsel, waarbij 59 procent van het aantal getroffenen omstander is. Waar in 2019 nog 58 procent van de volwassenen die zelf vuurwerk afstaken een veiligheidsbril droeg, was dit tijdens de afgelopen jaarwisseling nog slechts 41 procent. Deze trend is ook zichtbaar bij volwassen omstanders: 14 procent van de omstanders droeg tijdens de jaarwisseling van 2019-2020 een veiligheidsbril, in 2022 nog maar 7 procent. Deze afname is ook te zien bij de kinderen van de ondervraagden die zelf vuurwerk afsteken. Daarnaast maakt nog altijd twee derde van de kijkende kinderen géén gebruik van een veiligheidsbril, met alle mogelijke gevolgen van dien.