Vrijwel in heel Europa ademen mensen teveel schadelijke stoffen in, zo blijkt uit een onderzoek van The Guardian. Maar liefst 98 procent van de Europeanen woont in gebieden waar de hoeveelheid zeer schadelijke stoffen in de lucht de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overschrijdt. Ook in Nederland liggen de waarden hoger dan in een richtlijn van de WHO staat voorgeschreven.

Het gaat onder meer om fijnstof. Een te hoge concentratie fijnstof brengt flinke gezondheidsrisico’s met zich mee, want het kan leiden tot allerlei longziektes, van astma tot longkanker, en hart- en vaatziekten. Sommige deeltjes kunnen in de bloedbaan terechtkomen en zo organen aantasten. Zo’n 200.000 tot 400.000 doden in Europa zijn volgens experts (mede) te wijten aan fijnstof.

De risico’s van fijnstof zijn al decennia bekend en de concentraties worden ook al heel lang gemeten. In Polen is een groot gebied bijna zwartgekleurd door de hoge concentraties fijnstof. Ook Noord-Italië en Noord-Macedonië springen eruit. Dat zijn gebieden met veel industrie. Wel is de concentratie fijnstof op de meeste plaatsen in Europa al veel lager dan een paar decennia geleden.

Het Europees Parlement heeft wel regelgeving aangenomen om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit de komende tien jaar verbetert.