Jaarlijks zijn zo’n 4,6 miljoen Nederlanders slachtoffer van huiselijk geweld. Deze cijfers presenteerde antropoloog Janine Janssen onlangs in haar lectorale rede. Het probleem is volgens de antropoloog groot: pestgedrag op de werkvloer, kleinering en manipulatie thuis of zelfs fysiek geweld of seksueel misbruik in instellingen. Volgens Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van de Politieacademie in Apeldoorn, hoort het onderwerp hoog op de agenda.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld. Het kan fysieke gevolgen hebben. Slachtoffers kunnen letsel oplopen, maar ook letterlijk ziek worden van spanning en stress. Jaarlijks overlijden er helaas ook slachtoffers ten gevolge van huiselijk geweld. De schade is niet alleen enorm voor de slachtoffers, maar ook voor de maatschappij, zo stelt de antropoloog. Het kan bijvoorbeeld leiden tot ziekteverzuim en een groter beroep op de zorg. De antropoloog vindt dat er meer aandacht moet komen voor het onderwerp: in het onderwijs, bij de politie, hulpverleningsorganisaties en de overheid.

Uit CBS-cijfers over 2022 blijkt dat een tiende van de bevolking van 16 jaar en ouder in de afgelopen twaalf maanden zegt slachtoffer te zijn geweest van één of meerdere vormen van huiselijk geweld. Fysiek geweld zou bij bijna 560.000 personen in de afgelopen twaalf maanden hebben plaatsgevonden, waarvan tien procent aangaf dat dit geweld structureel van aard was. De cijfers voor verbale agressie zijn nog veel hoger, bijvoorbeeld hoogoplopende meningsverschillen waarbij geschreeuwd of gegild wordt, treiteren of pesten, of kleineren en vernederen.

Werkvloer
Volgens Janssen kan op de werkplek ook van alles misgaan. Bij ongewenst gedrag op het werk kan het gaan om ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. Van deze vormen kwam, zo blijkt uit recent onderzoek, intimidatie of bedreiging in 2022 het meest voor (11%), gevolgd door pesten (5%), ongewenste seksuele aandacht (4%) en geweld (3%).

Ongeveer acht procent van de werknemers in 2022 gaf aan in de afgelopen twaalf maanden te maken hebben gehad met intimidatie of bedreiging door klanten. „Ook gaf drie procent van de werknemers aan te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht door klanten. Een vrijwel even groot deel had te maken met lichamelijk geweld door klanten.”