Mannen hebben vaker en eerder een eigen auto dan vrouwen. En de auto’s van deze mannen hebben gemiddeld een zwaarder vermogen. Dit blijkt uit een analyse van Independer onder een groep van zo’n dertigduizend mensen, tussen 18 en 24 jaar, die een autoverzekering afsloten via Independer.

De BMW-3 serie blijkt hieruit een echte jongemannenauto te zijn, de Toyota Aygo een echte jongevrouwenauto. Ook komt naar voren dat jonge vrouwen vaker in wat nieuwere auto’s rijden. En dat jonge mannen vaker alleen voor de verplichte WA-verzekering kiezen, terwijl deze groep gemiddeld wel al eerder schades claimt dan de groep vrouwen.

Volkswagen populairste merk bij jongeren
Zowel de jonge mannen als de jonge vrouwen uit de Independer-analyse rijden het vaakst in een Volkswagen. De Golf staat op nummer een bij de mannen, bij vrouwen is dat de Polo. Ook de Opel Corsa is populair onder beide groepen, maar de grote verschillen beginnen daarna al snel. Bij jonge mannen staat de BMW-3 serie op de vierde plaats. Opvallend is dat deze auto nauwelijks gekocht wordt door de vrouwen uit het onderzoek. Hij komt bij hen niet terug in de top 25 van meest verzekerde auto’s. Bij de vrouwen is de Toyota Aygo juist erg populair. Bij hen staat deze op de derde plaats. Bij de mannen staat de Aygo op de 16

Mannen rijden gemiddeld met meer vermogen en ook vaker diesel
Het grootste deel van de jonge vrouwen rijdt in een auto met een vermogen van minder dan 75KW. Dat is bij 60 procent van hen het geval. Bij de jonge mannen ligt dit op 44 procent. Bijna 22 procent van de mannen heeft een auto met een vermogen tot 100KW. Bij vrouwen is daarvan sprake bij slechts bij 13 procent. In de onderzochte groepen rijdt 15 procent van de mannen diesel. Bij vrouwen is dit 9 procent.

Jonge mannen hebben eerder een eigen auto
De analyse toont aan dat 18-jarige mannen jaar drie keer vaker een auto bezitten dan vrouwen van dezelfde leeftijd. Naarmate de leeftijd toeneemt lopen de vrouwen het verschil iets in. In de leeftijd van 24 hebben mannen nog anderhalf keer vaker een auto op hun naam staan. Omdat mannen gemiddeld vroeger beginnen met autobezit bouwen ze ook al eerder schadevrije jaren op. Toch melden jonge mannen gemiddeld net iets vaker negatieve schadevrije jaren dan jonge vrouwen. Dit betekent dat zij al één of meerdere schades hebben geclaimd. (één schadeclaim zorgt voor vijf jaar terugval in schadevrije jaren)

Vrouwen rijden vaker in nieuwere auto’s
Jonge vrouwen rijden gemiddeld net iets vaker in nieuwere auto’s dan jonge mannen. Het gaat hierbij om verschillen van enkele procenten. Bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar komen de mannen in de meerderheid. Bijna 50 procent van de jonge mannen rijdt in een auto van 15 jaar of ouder. Bij vrouwen is dat bij bijna 40 procent het geval.

Mannen kiezen vaker voor alleen WA-verzekering
Jonge mannen en jonge vrouwen maken verschillende keuzes wat betreft hun autoverzekering. Zo kiezen de mannen in 49 procent van de gevallen alleen voor de verplichte WA-verzekering. Hiermee zijn ze uitsluitend verzekerd voor schade die ze veroorzaken bij anderen. Vrouwen doen dit in 38 procent van de gevallen. Ruim 49 procent van de jonge vrouwen kiest voor de iets uitgebreidere beperkt cascoverzekering. Bij mannen is dat in 42 procent het geval. Volledig casco wordt door 13 procent van de vrouwen gekozen. Bijna 9 procent van de jonge mannen maakt de keus voor deze meest uitgebreide verzekering.

(Bron: Automobiel Management)