Mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD lopen nog steeds risico op gezondheidsklachten door luchtverontreiniging, ondanks de goede voornemens en getroffen maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De belangrijkste oorzaken zijn houtstook, vuurwerk en wegverkeer.

Onderzoek met de Nivel Longmonitor laat al jaren zien dat luchtvervuiling bij twee derde of meer van de mensen met een longziekte tot meer gezondheidsklachten leidt. Het gaat om klachten als kortademigheid, benauwdheid, hoesten, geprikkelde slijmvliezen en longaanvallen. Sommige mensen met een longziekte gebruiken als gevolg hiervan meer medicijnen.

Om de gezondheidsklachten als gevolg van luchtvervuiling te verminderen bij mensen met een longziekte, blijven inspanningen nodig om de uitstoot uit verschillende bronnen, zoals houtstook, vuurwerk en verkeer, te verminderen.

Houtstook, vuurwerk en wegverkeer blijven de boosdoeners
Bovenaan in de lijst van luchtvervuilingsbronnen die leiden tot meer gezondheidsklachten staan houtstook, vuurwerk en wegverkeer. Dit is al meerdere jaren het geval, blijkt ook uit eerder Nivel-onderzoek binnen de Longmonitor.

Inspanningen van regering, provincie en gemeente krijgen een onvoldoende
De inspanningen van de regering, de provincie, en de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren worden door de deelnemers aan de Longmonitor als onvoldoende beoordeeld. Opvallend is dat maatregelen op provinciaal en gemeentelijk niveau bij veel mensen niet bekend zijn: rond de 30% van de mensen antwoordt ‘weet niet’ als hen gevraagd wordt hierover een oordeel te geven.

Ongeveer 1 op de 7 mensen met een longziekte overweegt weleens te verhuizen vanwege luchtvervuiling
Hoe vaak mensen klachten krijgen van verschillende bronnen van luchtvervuiling varieert tussen provincies en naar stedelijkheid van de woonomgeving. Voor 15% van de mensen met een longziekte is de luchtkwaliteit in hun woonomgeving ook een reden om weleens te overwegen te verhuizen. Mensen met astma denken hier iets vaker aan dan mensen met COPD.