De ANWB heeft onderzoek gedaan naar de grootste verkeersirritaties onder automobilisten. De ruim 1.500 respondenten geven niet alleen aan waar hun ergernissen liggen, ook waaraan zij zich zelf in het verkeer regelmatig schuldig maken.

Op de snelweg is het onnodig op de linker- of middelste baan blijven hangen de grootste irritatie (51%). Op een gedeelde tweede plaats eindigen auto’s die bewust de file voorbij rijden en extreem laat invoegen, en bumperkleven (beide ruim 29%). Ook te felle koplampen, voornamelijk de nieuwe ledlampen, wordt door velen als een ergernis ervaren. Ook het niet-handsfree bellen en appen achter het stuur zorgt voor irritatie, want dan rijdt de betreffende bestuurder langzamer, blijft onnodig hangen op de middelste of linkerbaan, of gaat slingeren.

Op de N-wegen is inhalen waar het niet kan of gevaarlijk is de grootste irritatie (38%), op de voet gevolgd door te felle koplampen, bumperkleven en bellen, maar ook: te langzaam rijden. Als grote irritatie wordt ook genoemd het geen richting aangeven bij het inhalen of bij het afslaan op rotondes. En dan zijn er ook nog twee opvallende ergernissen binnen de bebouwde kom: Doorrijden bij een zebrapad wanneer mensen willen oversteken en inhalen in de binnenstad.

Ruim 60% van de deelnemers geeft aan dat ze andere weggebruikers attenderen op irritant rijgedrag, bijvoorbeeld door met de lichten te seinen of te toeteren. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij onszelf ook schuldig maken aan irritant weggedrag. Bijna de helft van de deelnemers rijdt vaak te hard en rijdt bewust een file voorbij om vervolgens extreem laat pas in te voegen. We rijden ook zelf regelmatig onnodig op de middelste en linkerbaan en laten anderen er soms niet tussen bij het invoegen. We geven ook toe laks om te gaan met richting aangeven en een derde geeft aan regelmatig rechts in te halen. Ook kleven we geregeld aan bumpers en verlenen we best vaak geen voorrang aan fietsers en wandelaars.