Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert De Letselschade Raad een onderzoek naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. De verwachting was dat dit onderzoek vóór de zomervakantie van 2019 afgerond zou zijn. De Letselschade Raad heeft laten weten dat dat ‘om een aantal redenen niet haalbaar en ook niet wenselijk zou zijn’.

Selectie en privacy
Uit een lijst met dossiernummers trekken de onderzoekers een random steekproef uit alle langlopende letselschadedossiers bij verschillende verzekeraars. Verzekeraars krijgen vervolgens het verzoek om de betreffende benadeelden te benaderen om mee te doen aan het onderzoek. In verband met de privacybescherming mogen de onderzoekers dit niet zelf doen. De verzekeraars maken dus geen eigen selectie van te onderzoeken dossiers. Het nemen van de extra stappen in verband met de privacybescherming van benadeelden en de extra tijd die voor deze fase nodig was, heeft ertoe geleid dat het daadwerkelijke dossieronderzoek later dan aanvankelijk verwacht kon starten. Die stappen waren echter essentieel voor de bescherming van de privacy.

Streefaantal nog niet gehaald
De onderzoekers zijn druk doende met de bestudering van de dossiers en de vragenlijst staat open voor benadeelden die al hebben toegezegd mee te willen doen. Veel benadeelden en verzekeraars hebben inmiddels al hun medewerking verleend aan het onderzoek. Het streefaantal van het aantal benodigde deelnemers is echter nog niet gehaald. Wij hopen van harte dat velen hun medewerking verlenen, zodat de onderzoekers uiteindelijk met een zo groot mogelijke betrouwbaarheid conclusies kunnen trekken.