Twee artsen van de afdeling spoedeisende hulp van het VieCuri-ziekenhuis in Venlo gaan onderzoeken hoe Nederlandse ziekenhuizen omgaan met crisissituaties. De artsen, Dennis Barten en Nathalie Peters, ontdekten dat ziekenhuizen bijna nooit publicaties wijden aan incidenten. Dat kan anders, vinden zij, want door te publiceren kunnen ziekenhuizen van elkaar leren.

Toen ontdekten ze dat internationaal nauwelijks publicaties bestaan over omgaan met incidenten binnen het ziekenhuis. “We willen in kaart brengen wat de afgelopen tien jaar in Nederlandse ziekenhuizen is gebeurd”, zei Barten. “Dan kunnen ziekenhuizen zich beter voorbereiden.”

Rampenplannen
De Venlose artsen wijzen erop dat in rampenplannen van ziekenhuizen wel wordt beschreven hoe om te gaan met rampen zoals een brand. Maar voor acute problemen die zich op specifieke afdelingen afspelen, bestaat volgens hen vaak geen plan B. Daarbij kan het gaan om uitvallen van de ICT zoals in Nijmegen gebeurde, of het uitvallen van de noodstroom (in Roermond).

Volgens de artsen moet daarbij ook gedacht worden aan het omgaan met geweldsincidenten en schietpartijen in het ziekenhuis.

In Venlo ging veel goed, maar ook daar leerden de artsen van fouten. Zo werd de pers te laat geïnformeerd, zodat een geruchtenstroom op gang kwam. “De volgende keer gaan we eerder communiceren”, zei Barten.

Peters en Barten denken zeker drie jaar nodig te hebben voor hun onderzoek.

(Bron: Skipr)