De Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doen in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland onderzoek naar de psychologische en sociale gevolgen van een verkeersongeval. Daartoe worden mensen die een verkeersongeval hebben meegemaakt uitgenodigd een vragenlijst in te vullen.

Achtergrond en doel van het onderzoek
Iedereen die betrokken raakt bij een verkeersongeval gaat op zijn of haar eigen manier met deze gebeurtenis om. Het meemaken van een verkeersongeval kan hevige reacties teweegbrengen. Het doel van dit onderzoek is om het psychologisch en sociaal functioneren na een verkeersongeval in kaart te brengen. Dit kan aanwijzingen geven voor het ontwikkelen van psychologische hulp voor mensen die zo’n ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Onder andere de volgende vragen kunnen aan het einde van het onderzoek worden beantwoord: “Welke emotionele problemen ervaren slachtoffers van een verkeersongeval?”, “Hoe komt het dat slachtoffers van een verkeersongeval verschillend omgaan met deze gebeurtenis?”, en “Welke rol spelen sociale steun en emoties als boosheid op de wijze waarop mensen omgaan met de gevolgen van een verkeersongeval?” Het onderzoek levert kennis op over de ervaringen mensen die met de gevolgen van een verkeersongeval zijn geconfronteerd. Deze kennis draagt direct of indirect bij aan de verbetering van hulp voor slachtoffers van een verkeersongeval.

Oproep
De onderzoekers doen een oproep: “Iedereen die 18 jaar of ouder is en een verkeersongeval heeft meegemaakt, kan deelnemen aan het onderzoek. Om de gevolgen van deze gebeurtenis goed in kaart te kunnen brengen, is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen meedoen aan het onderzoek. Als u andere mensen kent die een verkeersongeval hebben meegemaakt dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u hen wilt wijzen op dit onderzoek. U kunt hen de link naar het onderzoek doorsturen.”