Uit onderzoek van Nivel blijkt dat patiënten over het algemeen positief zijn over de bejegening door hun huisarts. Bijna iedereen vindt dat de huisarts meestal of altijd voldoende tijd voor hen heeft (93%), zaken meestal of altijd op een begrijpelijke manier uitlegt (96%), hen meestal of altijd betrekt bij het nemen van beslissingen over zorg en behandelingen (92%) en hen meestal of altijd de gelegenheid biedt om vragen te stellen (96%).

Wanneer wordt gekeken naar de aspecten van bejegening door de huisarts tussen 2016 en 2019, blijkt dat er voor alle aspecten geen sprake is van een lineaire trend. Dit betekent dat het percentage respondenten dat aangeeft dat de huisarts altijd voldoende tijd voor hen neemt, zaken altijd op een begrijpelijke manier uitlegt, hen altijd betrekt bij het nemen van beslissingen over zorg en behandelingen en hen altijd de gelegenheid biedt om vragen te stellen door de jaren heen niet aan het stijgen of dalen is.

De onderzoeksresultaten kun je hier lezen.

(Bron: Nivel)