Onderzoek wijst uit dat bijna de helft van de weggebruikers een onveilig gevoel krijgt van te hard rijdende scooterrijders.

Waar krijg jij in het verkeer een onveilig gevoel van? Deze vraag stond centraal in onderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Hoewel Nederlanders zich in het verkeer meestal veilig voelen, blijkt uit dit onderzoek toch ook dat het gedrag van andere verkeersdeelnemers ons het meest onveilige gevoel geeft. Het vaakst genoemd: te hard rijdende automobilisten, rijgedrag van scooterrijders, onveilige oversteekplaatsn en appende automobilisten.

Dit zelfde onderwerp is ook in 2016 onderzocht. Opvallend is dat het gevoel van onveiligheid dat mensen krijgen in de eigen buurt van te hard rijdende scooters volgens dit onderzoek sterk is toegenomen met 36% (41% vs 5%). Bekend is dat scooters nog steeds worden opgevoerd. Ook als het gaat om de geluidloze elektrische scooters die we niet aan horen komen.

Een andere opvallende stijger is het krijgen van een onveilige gevoel van appende automobilisten. In het jaar waarin de MONO-campagne is gestart, is dit ook veel vaker genoemd dan in 2016 (36% vs 24%). Terwijl het smartphonegebruik niet is toegenomen. Opvallend is ook dat het gebruik van de smartphone op de fiets is toegenomen (30% vs 23%). ‘Het besluit van onze verkeersminister tot een app-verbod per 1 juli 2019 ondersteunen wij dan ook van harte omdat je daarmee als samenleving het gebruik van de smartphone tijdens verkeersdeelname hard afwijst!’; aldus Alphons Knuppel, directeur Veilig Verkeer Nederland.

(Bron: VVN)