Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, gaat SWOV samen met gemeenten onderzoek doen naar gevaarlijke kruispunten. “Een groot deel van de verkeersongevallen vindt plaats op kruispunten. Daar moet je dus echt maatregelen nemen om tot nul verkeersslachtoffers te komen,” aldus SWOV.

Meer dan de helft van de doden bij fietsongevallen binnen de bebouwde kom valt op een kruispunt. Maar wat een kruispunt precies onveilig maakt, daarover is eigenlijk weinig bekend. Door van zo veel mogelijk kruispunten in Nederland verkeersstromen en onveilige situaties te analyseren, willen de onderzoekers erachter komen welke kenmerken van een kruispunt om maatregelen vragen. Op grond van de uitkomsten kunnen gemeenten aan de slag, om de verkeersveiligheid te verbeteren.

SWOV hoopt in september en oktober de benodigde data te verzamelen om te starten met het onderzoek.

(Bron: SWOV)