Onderzoeksinstituut SWOV deed literatuuronderzoek naar de veiligheidseffecten van rijhulpsystemen in auto’s. Opvallend is de voorzichtigheid van de conclusie: “per saldo mag van auto’s uitgerust met ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) een gunstig effect op de verkeersveiligheid worden verwacht.” 

Hoe groot die veiligheidswinst uiteindelijk zal zijn, is sterk afhankelijk van hoe automobilisten hun gedrag aanpassen aan het rijden met deze systemen. Dit staat in het vandaag gepubliceerde SWOV-rapport ‘Veiligheidseffecten van rijtaakondersteunende systemen’. In het rapport beschrijft SWOV van 14 geavanceerde systemen wat er in de literatuur bekend is over het veiligheidseffect. Geen van de onderzochte systemen lijkt een negatief effect te hebben op de verkeersveiligheid. Wel zijn er indicaties dat het ene systeem een groter positief effect heeft dan het andere.

Onderzoek naar accuraatheid van systemen
In de studie is naast onderzoeken naar het effect op de verkeersveiligheid ook gezocht naar onderzoeken over de accuraatheid van de systemen. Als het om waarschuwen en/of ingrijpen gaat, doen ze dat in alle gevallen waarin er sprake is van een kritieke situatie? Geven ze geen valse alarmen? Grijpen ze niet in wanneer dat niet moet? In de literatuur is nagegaan wat er uit onderzoek bekend is over de accuraatheid van elk geavanceerd rijtaakondersteunend systeem.

Invloed op rijgedrag bestuurders
Geavanceerde rijtaakondersteunende systemen kunnen het gedrag van de bestuurder veranderen. Een bestuurder kan bijvoorbeeld ten onrechte denken dat nu het systeem in zijn of haar auto zit, hij of zij zelf niet meer zo goed hoeft op te letten en gemakkelijker onder het rijden andere dingen kan gaan doen. Dit wordt gedragsadaptatie genoemd. Sommige ADAS functioneren niet in bepaalde omstandigheden. Zo functioneren Lane Departure Warning systemen bij de huidige stand van de techniek alleen goed als ze de belijning kunnen ‘zien’. Er is daarom ook nagegaan wat de randvoorwaarden zijn waarin de systemen goed functioneren.

Globale indicatie voor elke onderzochte ADAS
Van elke onderzochte ADAS is een globale indicatie gegeven van het effect op de verkeersveiligheid en is aangegeven hoe rijp het geavanceerde rijtaakondersteunende systeem is om op dit moment al gepromoot te worden.

(Bron: SWOV)