Gebruik van medische hulpmiddelen in ziekenhuizen kunnen een bedreiging vormen voor de veiligheid van de patiënt. Aangezien deze gevaren niet opwegen tegen de positieve effecten, groeit het gebruik ervan in rap tempo. Nivel-onderzoeker Petra Porte bekeek hoe het gebruik van medische hulpmiddelen veiliger kan worden. Inzet op maat, met oog voor de wensen en behoeften van de gebruikers, is een van haar aanbevelingen. Op 29 januari promoveerde Porte op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bij het gebruik van medische hulpmiddelen, dat zich snel ontwikkelt, is er steeds meer aandacht voor de veiligheid van de patiënt. In Nederland werd de regelgeving hieromtrent in 2011 uitgebreid met de implementatie van het ‘Convenant Veilige toepassing van medische technologie’. Het Nivel onderzocht hoe veilig het gebruik is en waar ruimte is voor verbetering.

Beter zichtbaar maken van risico’s gebruik medische hulpmiddelen
Betere zichtbaarheid van risico’s kan leiden tot meer bewustzijn bij zorgverleners én meer veiligheid voor patiënten. Daarnaast verdient de mate van bekwaamheid van de gebruikers meer aandacht. Deze kan worden gemeten en getraind met vaardigheidstoetsen. Door een gebruiker alleen díe training aan te bieden die hij of zij nodig heeft, kunnen de persoonlijke gebruikersvaardigheden snel en gericht toenemen.

Centraliseren van hulpmiddelengebruik en inzet op maat
Daarnaast verdient het aanbeveling om te kijken naar nieuwe manieren om de veiligheid te verbeteren. Hierbij kun je denken aan het centraliseren van het hulpmiddelgebruik, zodat er van elkaar kan worden geleerd. Ook kunnen er nieuwe technieken worden ingezet die meer inspelen op de persoonlijke omstandigheden van de gebruiker, zoals automatische aanpassing van de instellingen en het alarm van het medische apparaat.

Het onderzoek
Het Nivel-onderzoek kende verschillende deelonderzoeken. Via vragenlijstonderzoek, dossieronderzoek en een e-learning-interventie is gekeken naar de omvang van zorggerelateerde schade gerelateerd aan medische technologie, acties van ziekenhuizen om risico’s te beperken en een vaardigheidstoets voor verpleegkundigen.

(Bron: Nivel)