Rond scholen vonden de afgelopen drie jaar meer dan 10.000 ongevallen plaats. Negen op de tien scholen (88 procent) ervaren grote verkeersproblemen in de directe omgeving. Naast aanrijdingen gaat het om zaken als foutparkeren, te hard rijden en onoverzichtelijke verkeerssituaties.

Bijna 9 op de 10 scholen ervaren verkeersproblemen in de directe omgeving. Dat is niet vreemd: in de buurt van scholen gebeurden de afgelopen drie jaar ruim 10.000 ongelukken. En dat is ‘echt te veel’, vindt minister Cora van Nieuwenhuizen. De onderzoeksredactie van RTL Nieuws bracht in samenwerking met de Geodienst van Rijksuniversiteit Groningen de verkeersveiligheid van schoolomgevingen in kaart. Daarnaast reageerden bijna duizend scholen op vragen van RTL Nieuws over de lokale verkeerssituatie.

Scholen zijn problemen beu
De vele ongevallen en de gevaarlijke situaties zijn scholen een doorn in het oog. RTL Nieuws kreeg van ruim 940 Nederlandse scholen een reactie op vragen over verkeersproblematiek. Maar liefst 88 procent van hen zegt problemen te ervaren met de verkeerssituatie rondom school.
Vooral rondom basisscholen zijn er problemen. Foutparkeren, drukte op toegangswegen, te hard rijden en onoverzichtelijke verkeerssituaties zijn daarbij de meestgenoemde knelpunten. De chaos is soms zo groot, dat ouders met elkaar op de vuist gaan.

Minister: alle hens aan dek
Minister Cora van Nieuwenhuizen zegt te schrikken van het hoge aantal ongelukken in de buurt van scholen. “Wij hebben verkeersveiligheid als prioriteit, dus ik wil er echt naar streven dit aantal naar beneden te krijgen.”
De minister doet daarvoor een oproep aan gemeenten en ouders. “Het lijkt me alle hens aan dek voor gemeenteraden en wethouders die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ik denk ook dat ouders het goede voorbeeld moeten geven. Ga toch alsjeblieft niet met de auto je kind naar school brengen. Pak zelf ook die fiets, doe het op een veilige manier.”

Mijdt de auto
Het is niet eenvoudig om het aantal ongelukken terug te dringen volgens hoogleraar verkeerspsychologie Karel Brookhuis van de Rijksuniversiteit Groningen. “Eigenlijk moet je het per situatie bekijken. Daarnaast is het belangrijk om bij de bouw van nieuwe scholen goed te kijken naar het verkeer in de omgeving.”
Ook gedrag is volgens de hoogleraar een belangrijke oorzaak van onveilige situaties, daarom pleit hij voor meer handhaving. Wat zeker niet helpt zijn maatregelen die autogebruik bevorderen, zoals aanleg van extra parkeerplaatsen. “Dat werkt averechts. Hoe meer je faciliteert, hoe meer mensen er gebruik van gaan maken, hoe onveiliger het wordt.”

Meer ongelukken bij stadsschool
In de afgelopen drie jaar registreerde de politie meer dan tienduizend ongelukken tijdens schooltijden in een straal van 150 meter rondom scholen. In de buurt van 44 scholen vielen zelfs verkeersdoden. In grote steden is de problematiek het grootst. Bij een school in een grote stad worden 13 keer meer ongelukken geteld dan bij een school op het platteland.

(Bron: RTL Nieuws)