De samenwerking tussen verleners van zorg aan thuiswonende senioren kan beter, aldus de Patiëntenfederatie Nederland op basis van een eigen onderzoek. Daar deden ruim 3600 mensen van gemiddeld 73 jaar aan mee.

Wat ook beter kan, is de controle op medicijnen. Van de bijna 1500 mensen die dagelijks vijf of meer medicijnen slikken, is die combinatie bij maar zes van de tien nog recent op nut en risico’s gecontroleerd, constateerde de organisatie.

Tegenstrijdige adviezen
Ruim een derde van de onderzoeksdeelnemers die zorg of ondersteuning ontvangen, ervaart de samenwerking tussen allerlei verschillende zorgverleners als “redelijk, matig of slecht”. Het gaat hier om zo’n 450 mensen, wat laat zien dat er ruimte is voor verbetering, aldus de Federatie. “Het gaat vooral om goede informatie-uitwisseling en het vermijden van tegenstrijdige adviezen door verschillende zorgverleners.”

Meer vertrouwen
Ook worden verschillende afspraken en adviezen over zorg of behandeling gemaakt door verschillende zorgverleners. Cliënten krijgen informatie over zichzelf ook niet altijd op tijd. Niettemin gaat er veel goed bij het langer thuis wonen van mensen, concludeert de organisatie. Senioren die nog thuis wonen en zorg en ondersteuning krijgen, hebben overigens meer vertrouwen in de kwaliteit van die zorg dan ouderen die nog geen zorg krijgen, maar denken die later wel nodig te hebben, zo constateert de federatie. 

(Bron: Skipr)