Onrechtmatige daad

Een normschending zoals omschreven in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat dat een veroorzaker die jegens een benadeelde een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade te vergoeden die de benadeelde daardoor lijdt.

De onrechtmatige daad is de juridische grondslag voor veel letselschadeclaims, zoals verkeersongevallen.