Het kabinet gaat de maximumsnelheid op snelwegen overdag verlagen tot 100 kilometer per uur, bevestigen bronnen aan het ANP. Een snelheidsverlaging leidt volgens verkeersdeskundigen tot minder ernstige ongelukken, zwaar letsel en files.

In 2018 vielen bij ongelukken op 130-kilometerwegen 30 dodelijke slachtoffers, blijkt uit cijfers van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Op 120-kilometerwegen waren dat er 19 en op 100-kilometerwegen 28. Deze cijfers kunnen overigens niet één op één vergeleken worden, omdat de totale lengte van deze verschillende typen snelwegen uiteenloopt. “Maar als de rijsnelheid omlaaggaat, neemt de kans op ongevallen en ernstig letsel af,” zegt Maura van Strijp van de SWOV. “De uitdaging wordt om te zorgen dat het verlagen van die maximumsnelheid ook echt leidt tot een lagere rijsnelheid.”

Victor Knoop, universitair hoofddocent verkeersdynamica aan de TU Delft, verwacht daarnaast een afname van het aantal files. “Uit Duits onderzoek weten we dat de capaciteit van een snelweg 1 à 2 procent verbetert als de maximumsnelheid omlaaggaat van 130 naar 100,” legt hij uit. “Dat kan net het verschil maken op snelwegen waar je door drukte vaak 80 moet rijden. Er zullen nog steeds files zijn op wegen die elke dag helemaal vaststaan.”

Op 130-kilometerwegen ligt de snelheid van weggebruikers ver uit elkaar en daardoor moeten ze vaak op de rem trappen, verklaart Dick de Waard, hoogleraar verkeerspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zo is er een groot verschil met vrachtwagens die 80 rijden. De verschillen worden kleiner als de snelheidslimiet omlaaggaat. “Daardoor rijdt het verkeer beter door,” aldus De Waard.

(Bron: Panorama)