De kwaliteit van de zorg komt steeds meer onder druk te staan door stijgende kosten en een groeiend personeelsgebrek in de zorgsector. De politiek moet daarom snel scherpe keuzes maken en prioriteiten stellen. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een van de belangrijkste organen die het kabinet adviseren.

Volgens de raad kunnen de kosten voor de zorg in de komende veertig jaar bijna verdrievoudigen. Over 40 jaar geven we niet 13 procent, maar ongeveer een kwart van de totale economie uit aan zorg. Dat komt onder meer door vergrijzing.

Personeel
“In 2060 moet één op de drie mensen in de zorg werken, vergeleken met één op de zeven nu. We moeten dan bijna onze hele welvaartsgroei inzetten voor de stijgende zorgkosten,” aldus de WRR. “Om meer mensen in de zorg te laten werken en de personeelstekorten zo veel mogelijk te beperken, zou de politiek kunnen regelen dat er meer mensen vanuit het buitenland naar Nederland komen om hier in de zorg te werken.”

Urgentie
Uitstel van maaregelen is eigenlijk niet meer mogelijk, waarschuwt de raad. “De samenleving moet worden voorbereid op toenemende schaarste in de zorg en de noodzaak van keuzes.” De Raad vindt dat er een ‘collectieve kern’ moet zijn van zorg die sowieso door moet gaan: langdurige ouderenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Als zorg daarbuiten valt, zouden mensen zelf meer moeten bijdragen.

(Bron: WRR)