Nabestaanden reageren teleurgesteld op het oordeel van de Hoge Raad, dat Nederland maar voor een klein deel aansprakelijk is voor de dood van moslimmannen in Srebrenica in 1995. “Ik voel me er wat door overvallen”, zegt Simon van der Sluijs, een van de advocaten van de ‘Moeders van Srebrenica’.

Het Gerechtshof had de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat eerder vastgesteld op 30 procent, maar de Hoge Raad verminderde dat tot 10 procent. “We hebben er bij de behandeling over geklaagd dat het hof zomaar die 30 procent aansprakelijkheid had aangenomen”, reageert Van der Sluijs. Volgens hem heeft niemand zich uitgelaten over de kans dat de moslimmannen de val van Srebrenica hadden overleefd als Nederlandse Dutchbat-militairen ze niet hadden weggestuurd van hun compound. “De Hoge Raad heeft daar nu in al zijn wijsheid 10 procent van gemaakt.”

De Hoge Raad benadrukte in het vonnis dat de Nederlandse militairen in Srebrenica deel uitmaakten van een VN-missie en dat de Staat dus niet volledig aansprakelijk kan zijn voor hun handelen. Van der Sluijs is tevreden dat de hoge rechters wel een gedeeltelijke aansprakelijkheid erkennen, maar vindt de 10 procent dus veel te laag. “Als je gaat zeggen wat er moet gebeuren, ben je ook aansprakelijk voor je handelen.”

‘Deur nu echt dicht’
Enkele moeders die voor de uitspraak naar Den Haag waren gekomen, toonden zich na afloop verbitterd. “Kijk nou eens, wat ik vandaag heb moeten meemaken”, zei een van hen. Een andere moeder zei dat ze weet wat de rol was van de Dutchbatters in Srebrenica. “Ik weet dat ze mensen hadden kunnen redden. Ook mijn zoon.”

Balkan-correspondent Mitra Nazar zegt dat het oordeel, dat in Nederland niet meer kan worden aangevochten, ook voor veel andere Bosnische moslims een teleurstelling is. “Dit is te doen geweest om erkenning te krijgen voor wat er is gebeurd, en voor wat er is misgegaan”, zegt ze. “Maar die deur is nu wel echt dicht.”

Oud-militair Olaf Nijeboer, die een groep Dutchbat-veteranen vertegenwoordigt, vindt dat de Verenigde Naties een gebaar zouden moeten maken. “Er zijn twee partijen verantwoordelijk geweest. Het is helder geworden dat de Nederlandse staat voor 10 procent verantwoordelijk gehouden wordt voor de gebeurtenissen. Dat betekent voor mij dat voor 90 procent de VN verantwoordelijk was. Dan zou ik zeggen: VN, trek de portemonnee met de internationale gemeenschap en ga dit oppakken.” De Hoge Raad heeft zich overigens niet uitgesproken over de VN.

Naar Straatsburg?
Advocaat Van der Sluijs wilde na het vonnis nog niet zeggen of er op Europees niveau verder wordt geprocedeerd. De Moeders van Srebrenica lieten eerder wel weten dat ze bereid zijn om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te gaan.

(Bron: NOS)